מה צריך לעשות כדי לקבל הלוואה מהבנק
קודם כל  צריך להתייחס לבנק כמו לכל ספק אחר, זאת אומרת לקחת הצעות מחיר מבנקים אחרים ולהשוות גובה רבית ועמלות שונות שקשורות לקבלת ההלואה
:איך להכין את עצמכם לפגישה עם מנהל האשראי או מנהל הסניף
 הציגו את העסק באופן מובן ובהיר, לרבות תזרים המזומנים שלכם      
 הציגו באופן ברור את מטרת האשראי המבוקש      
 בקשו את  כל האשראי שהעסק שלכם צריך לשנה הקרובה      
חִשבו אילו ביטחונות ברצונכם להציע לבנק      
 אל תשמיצו בנקים מתחרים      
הציעו ערבות אישית      
זכרו, הבנק מחפש עסקים ולא חוגים חברתיים      
 אם עסקכם חדש ולכן אין ברשותכם דוחות כספיים, הציגו לפחות תכנית עסקית מסודרת      
 השתדלו לעבוד עם כמה בנקים במקביל – הדבר מאפשר תחרות ופיזור סיכון