שאלות נפוצות - ניהול עסק

   איך קורה שהעסק מרוויח אבל נמצא במינוס בבנק
   למה צריך לתכנן ולנהל את הזמן שלנו
   מה צריך לעשות כדי לקבל הלוואה מהבנק
   איך מגדילים תפוקה של עובד בעסק
   איך מצמצמים הוצאות בעסק
 01 

    יש כאן בעיה מאוד נפוצה של חוסר הבנה בהבדל בין שני דוחות חשובים, שכל אחד מהם מראה נתונים אחרים. דוח רווח והפסד מראה את מצב העסק מבחינת הרווחיות שלו ולעומתו דוח תזרים מזומנים מראה את מצב הנזילות של העסק

 02 

הסיבה העיקרית שרוב האנשים לא מתכננים את חייהם היא כי בנושא התכנון אנחנו נתקלים ברוב ההתנגדויות,מאחר ותכנון זה הכנת תוכנית ליציאה לביצוע פעולות ופעולות מייצרות כמויות לא מבוטלות של התנגדויות,רוב האנשים מעדיפים להישאר באזור הנוחות

 

 03 

קודם כל  צריך להתייחס לבנק כמו לכל ספק אחר, זאת אומרת לקחת הצעות מחיר מבנקים אחרים ולהשוות גובה רבית ועמלות שונות      שקשורות לקבלת ההלואה

 04 

אם כבר מועסקים עובדים בעסק שלכם או שגייסתם עובד חדש לעסק ואתם רוצים שהם יהיו עובדים יעילים במטרה להגדיל את התפוקה             

 05 

חלק חשוב בהתיעלות קשור בצמצום הוצאות מיותרות או הוצאות לא הכרחיות בשלב זה. עלינו להיות ערים להן ולבחון אותם כל הזמן