צמצום הוצאות בעסק
צמצום הוצאות הוא נושא שצץ ומופיע בדרך כלל במצב של תזרים מזומנים שלילי, בזמן שיש תזרים מזומנים חיובי או מצב כלכלי טוב נושא הוצאות מיותרות או צמצום הוצאות לא עולה על הפרק
חלק חשוב בהתייעלות העסק קשור בצמצום הוצאות מיותרות או לא הכרחיות בשלב זה להנעת העסק. כמנהלים עלינו להיות ערים להן ולבחון אותן כל הזמן
:ישנם שני סוגי הוצאות שאותם ניתן להקטין או לצמצם
הוצאות מיותרות   
הוצאות לא הכרחיות   
הוצאות מיותרות   
בדרך כלל הוצאות שלא מחויבות במציאות העסקית שלנו והן מכבידות על העסק בטווח הארוך. ההוצאה המיותרת הכבדה ביותר קשורה לכח אדם מיותר או משכורות גבוהות מדיי ולא מוצדקות לעובדים ולמנהלים כולל תנאים סוציאליים מעבר לתנאים שהחוק מחיי
 
:הוצאות מיותרות אחרות קשורות לבזבוז וחוסר פיקוח ובקרה מצד המנהלים כמו
הוצאות טלפון ופלאפונים גבוהות בלי פרופורציה לפעילות העסקית   
הוצאות חשמל גבוהות הנובעות מחוסר תשומת לב - השארת מזגנים עובדים או תאורה   
הוצאות דלק מופרזות בעקבות נסיעות פרטיות מרובות של עובדים ומנהלים   
הוצאות כיבוד בעסק מעבר לקפה, תה וסוכר   
הוצאות משרדיות בעיקר דפי צילום   
הוצאות לא הכרחיות   
ישנם הוצאות שהם הוצאות עקיפות ליצירת הכנסה בעסק ויש צורך להשתמש בהם בצורה מושכלת ומתוכננת. במצב תזרים מזומנים שלילי זה ההוצאות הראשונות בהם אנחנו פוגעים
הכוונה היא להוצאות הפרסום ויחסי הציבור שמהוות הוצאה השנייה בגודלה לאחר שכר עבודה אולם בניגוד להוצאות שכר עבודה שקשורות ישירות לייצור ההכנסה הוצאות פרסום ויחסי ציבור הן הוצאות עקיפות שניתן להפסיק אותם לזמן קצוב מבלי לפגוע ביסודות העסק